Ekologická likvidácia odpadov – ELKAPO

Prenájom kontajnerov

Prenájom kontajnerov o objeme:
 5,6,7,10m3

Skládka - doprava

PO-PIA - 7.00 – 15.30

Rýchly kontakt

ELKAPO s.r.o.
Cabajská cesta p.p.5D
950 16 Nitra

tel. č.:
0908 800 814

e-mail:
elkapo@elkapo.sk

Banner
Konzultácia a odborné poradenstvo