Ekologická likvidácia odpadov – ELKAPO

Likvidácia odpadov

Odpady, ktoré nemožno uložiť na našej skládke likvidujeme na našich zmluvných skládkach,
poprípade odovzdávame na zhodnotenie našim partnerom.
Likvidujeme všetky bežné odpady, ktoré vznikajú pri stavbách , v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti.
O odpadoch a možnostiach ich likvidácie Vám radi poskytneme informácie na našich telefónnych číslach alebo e-mailom.

Skládka - doprava

PO-PIA - 7.00 – 15.30

Rýchly kontakt

ELKAPO s.r.o.
Cabajská cesta p.p.5D
950 16 Nitra

tel. č.:
0908 800 814

e-mail:
elkapo@elkapo.sk

Banner
Technologické elektorinštalácie