Ekologická likvidácia odpadov – ELKAPO

Rady

 
Zákon o odpadoch a vybrané právne predpisy upravujúce oblasť odpadov v SR

Nakladanie s odpadom obsahujúcim azbest:

V žiadnom prípade sa nepokúšajte demontovať strešnú krytinu , obklad alebo kanalizačné potrubie s obsahom azbestu vlastnoručne.

Vystavujete sa riziku trvalého poškodenia zdravia a ohrozíte aj najbližšie okolie.
Navyše vám hrozí aj trestný alebo finančný postih.
Obráťte sa na nás a my Váš problém vyriešime.

V prípade že neviete identifikovať aký odpad vlastníte kontaktujte nás.
Nemiešajte odpady, môžu vám vzniknúť neprimerané náklady na ich likvidáciu.

Skládka - doprava

PO-PIA - 7.00 – 15.30

Rýchly kontakt

ELKAPO s.r.o.
Cabajská cesta p.p.5D
950 16 Nitra

tel. č.:
0908 800 814

e-mail:
elkapo@elkapo.sk