Ekologická likvidácia odpadov – ELKAPO

O firme

ELKAPO patrí medzi prvé firmy založené po roku 1989 v Nitre v oblasti nakladania s odpadmi. Názov vznikol ako skratka pre „ Ekologickú Likvidáciu Komunálnych A Priemyselných Odpadov.

Korene spoločnosti siahajú do roku 1991, kedy bolo založené konzorcium fyzických osôb ELKAPO. Hlavnou činnosťou spoločnosti bolo prevádzkovanie skládky odpadov v Nitre. Časom sa firma pretransformovala na ELKAPO s.r.o..
Aj naďalej je základom činnosti práca s odpadmi. Konkrétne je to skládkovanie, separácia odpadov, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve. Logickým rozšírením činnosti v náväznosti na odpady bolo zriadenie autodopravy. Doprava je špecializovaná na odvoz odpadov, sypkých materiálov a dopravu v krytých priestoroch.

V roku 1999 sme založili v spolupráci s mestom Nitra zberný dvor odpadov.
Bol to jeden z prvých zberných dvorov v regióne. Toto zariadenie úspešne fungovalo do 30. 3. 2013 a následne bolo mestom Nitra preložené do objektu Mestských služieb. Ročne sa tu roztriedilo cca 1300 t odpadov z domácností.

Taktiež spolupracujeme s kolektívnymi organizáciami na zbere odpadov z elektrozariadení.

V našej spoločnosti presadzujeme osobitný prístup k zákazníkovi a nastavenie najvýhodnejšieho pomeru ceny a  kvality.

Skládka - doprava

PO-PIA - 7.00 – 15.30

Rýchly kontakt

ELKAPO s.r.o.
Cabajská cesta p.p.5D
950 16 Nitra

tel. č.:
0908 800 814

e-mail:
elkapo@elkapo.sk