Ekologická likvidácia odpadov – ELKAPO

Kontakt

ELKAPO s.r.o.

Cabajská cesta p.p.5D
950 16 Nitra

IČO
366 57 123
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Nitre, odd. SRo vložka 18413/N
Objednávky – dispečing doprava
tel./fax:
0908 800 814
te./fax:
037 658 61 61
Poradenská činnosť - odpady
tel.:
0905 920 531
Poradenská činnosť - doprava
tel.:
0903 636 889

Pracovná doba

Skládka –doprava
PO-PIA - 7.00 – 15.30

Obedná prestávka
11.15 - 11.45

Kontaktný formulár